Новини

"Цивільне право"

20.04.2017 р.   Навчально-науковим інститутом неперервної освіти НАУ в період з 22 березня  по 04 квітня  2017 року проведено курси перепідготовки з числа безробітних за програмою   "Цивільне право".

Мета навчального курс:

•поглиблення теоретичних і практичних знань, вдосконалення навичок фахівців у зв’язку з постійно зростаючими вимогами до їх кваліфікації щодо правового регулювання інститутів цивільного, сімейного, трудового права, права соціального забезпечення.

В результаті вивчення курсу слухачі отримають наступні знання

•правові ідеї, погляди, теорії про цивільне право як галузь права та науку;

•практику застосування цивільного, сімейного, трудового та пенсійного законодавства судами, іншими державними органами;

•порядок здійснення та захисту особами цивільних, сімейних, трудових та пенсійних прав;

•можливості розв’язання проблем, що виникають в процесі застосування цивільного трудового та пенсійного законодавства;

та навички: 

•врегулювання особистих немайнових та майнових відносин між подружжям та іншими учасниками сімейних відносин;

•розроблення правових документів, які опосередковують цивільні, сімейні, трудові та пенсійні відносини, що використовуються в практичній;

•давати належну правову оцінку юридичних конструкцій та вміння складати відповідні цивільно-процесуальні документи, що використовуються в практичній діяльності, тощо 

Атестація слухачів: слухачі складають комплексний залік і одержують рекомендації до подальшої самостійної роботи. 

Після успішного закінчення курсу навчання видається свідоцтво про підвищення кваліфікації.