Новини

"Тестувальник програмного забезпечення"

20.04.2017 р.   Навчально-науковим інститутом неперервної освіти НАУ в період з 20 лютого  по 20 квітня  2017 року проведено курси перепідготовки з числа безробітних за програмою   «Тестувальник програмного забезпечення".

Заняття проводили висококваліфіковані науковці. 

Мета даного курсу дати всі можливі теоретичні та практичні навички, що застосовуються в процесі технічного дослідження, призначеного для виявлення інформації про якість продукту відносно контексту, в якому він має використовуватись.

В результаті вивчення курсу слухачі отримають наступні знання

тестування програмного забезпечення (базовий модуль);

основи UNIX-подібних систем;

основи комп’ютерних мереж;

робота з базами даних (SQL);

та навички

планування робіт (Test Management);

проектування тестів (Test Design);

виконання тестування (Test Execution);

аналіз отриманих результатів (Test Analysis);

працювати з базами даних SQL та в середовищі UNIX подібних систем.

Атестація слухачів: після закінчення навчання слухачі складають комплексний іспит і одержують рекомендації до подальшої самостійної роботи. 

Після успішного закінчення курсу навчання видається свідоцтво про підвищення кваліфікації.

Вимоги до слухачів: базова та повна вища профільна освіта, базові знання англійської мови.

Зарахування до групи за результатами попереднього тестування