Умови вступу

Умови вступу

На навчання приймаються особи з базовою або повною вищою освітою всіх напрямів підготовки чи спеціальностей

Абітурієнти здають вступні іспити:

- іноземна мова;

- фаховий вступний іспит.

 Перелік необхідних документів для вступу:

- документ державного зразка про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (освітній ступінь) і додаток до нього (оригінали);

            - заповнену анкету встановленого зразка;

            - копію паспорта;

            - копію картки фізичної особи – платника податків;

- медичну довідку за формою 086-У;

- чотири фотокартки розміром 3 х 4см;

- копії документів, які підтверджують право вступника на зарахування поза конкурсом (за наявності).

- оригінали документів, які підтверджують творчі та професійні досягнення (статті, тези доповідей, дипломи олімпіад, патенти, додаткові сертифікати та дипломи про проходження курсів підготовки тощо).

Усі копії документів завіряються у встановленому порядку.