Перелік спеціальностей

Перелік спеціальностей

Спеціальність 073 «Менеджмент»

Спеціалізація «Управління проектами"

Освітній ступінь:

Магістр

Кваліфікації:

Фахівець з управління проектами та програмами;

Керівник проектів та програм. 

По закінченню навчання випускник зможе:

застосовувати технології управління проектами;

формувати комплексні програми розвитку підприємства;

створювати та впроваджувати сучасні технологій системного управління підприємством в умовах постійних змін;

керуватити інноваційними проектами.

Випускник отримує документ про освіту та кваліфікацію:

диплом державного зразка про повну вищу освіту за спеціальністю 073 «Менеджмент»; спеціалізацією „Управління проектами”; сертифікат відповідного органу (за бажанням).

Нашими студентами можуть бути:

випускники навчальних закладів за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр або магістр (спеціаліст) всіх напрямів підготовки;

працівники підприємств будь-якого виду діяльності, які мають базову (бакалавр) або повну (спеціаліст, магістр) вищу освіту всіх напрямів підготовки.

Тривалість навчання: 

Денна – 1 рік 6 місяців

Заочна – 2 роки

 

Основні дисципліни:

Професіональна іноземна мова;

Інноваційна діяльність;

Дослідження діяльності систем;

Основи наукової діяльності;

Бізнес-планування програми;

Методи й інструменти вибору напрямів діяльності;

Технологія управління процесами ініціації проектної діяльності;

Формування й експертиза проектних пропозицій;

Управління інтелектуальною власністю в програмах

 

Спеціальність 073 «Менеджмент»

Спеціалізація “Адміністративний   менеджмент”

Освітній ступінь:

 

Магістр

 

Кваліфікації:

 

Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності.

 

По закінченню навчання випускник зможе:

 

застосовувати технології управління організацією та її структурними підрозділами;

розробляти систему управління підприємством;

формувати програми розвитку підприємства, корпорації;

впроваджувати інноваційні зміни в діяльності підприємства.

 

Випускник отримує документ про освіту та кваліфікацію:

 

диплом державного зразка про повну вищу освіту за спеціальністю 073 «Менеджмент»; спеціалізацією „Адміністративний менеджмент”; сертифікат відповідного органу (за бажанням).

 

Нашими студентами можуть бути:

 

випускники навчальних закладів за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр або магістр (спеціаліст) всіх напрямів підготовки;

працівники підприємств будь-якого виду діяльності, які мають базову (бакалавр) або повну (спеціаліст, магістр) вищу освіту всіх напрямів підготовки.

 

Тривалість  навчання:

 

Денна – 1 рік 6 місяців

Заочна – 2 роки 

 

Основні дисципліни:

 

Професіональна іноземна мова;

Організація інноваційної діяльності;

Дослідження систем;

Організація науковихдосліджень;

Техніка адміністративної діяльності;

Правові засади управлінської діяльності;

Аудит і оцінювання управлінської діяльності;

Проектно орієнтоване управління організацією;

Комерціалізація інтелектуальної власності

 

     

 

 Спеціальність 074 "Публічне управління та адміністрування"

Спеціалізація «Менеджмент в органах публічного управління»

Освітній ступінь:

 

Магістр

 

Кваліфікація:

 

Спеціаліст державної служби

 

По закінченню навчання випускник зможе:

 

розробляти прогнозні та програмні документи економічного і соціального розвитку;

визначати напрями розвитку об’єктів управління;

організовувати управління процесом змін в організації;

   аналізувати стан політичної системи в Україні;

    репрезентувати органи публічного адміністрування.

 

Випускник отримує документ про освіту та кваліфікацію:

 

диплом державного зразка про повну вищу освіту за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»; спеціалізація  Менеджмент у органах публічного управління”; сертифікат відповідного органу (за бажанням). 

 

Нашими студентами можуть бути:

 

випускники навчальних закладів за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр або магістр (спеціаліст) всіх напрямів підготовки;

працівники підприємств будь-якого виду діяльності, які мають базову (бакалавр) або повну (спеціаліст, магістр) вищу освіту всіх напрямів підготовки.

 

Тривалість  навчання: 

 

Денна – 1 рік 6 місяців

Заочна – 2 роки

 

Основні дисципліни:

 

Професіональна іноземна мова;

Управління інноваційною діяльністю;

Методологія дослідження діяльності систем;

Основи науковихдосліджень;

Технологія управлінської діяльності;

Теорія та практика державного управління;

Регіональне управління в Україні;

Проектно орієнтоване публічне управління;

Управління інтелектуальною власністю

 

 

 

 

 

 

 

1801 Специфічні категорії
—    8.18010010 Якість стандартизація та сертифікація
—    8.18010013 Управління проектами
—    8.18010018 Адміністративний менеджмент