Магістратура

Магістратура у ІПН

Місія
Забезпечення динамічного розвитку підприємства в умовах ринкових відносин, удосконалення системи його управління та впровадження механізмів неперервного удосконалення, підвищення віддачі від проектів трансформації.
 
Сутність
Реалізація особливої системи підготовки, в якій замовлення та визначення вимог до підготовки фахівців здійснюється підприємством, а значна кількість його співробітників бере безпосередню участь у навчальному процесі. В основі такої системи – єдина гігантська база даних, що містить інформацію, накопичену за весь час існування підприємства. Ця інформація використовується у будь-який час для визначення змісту підготовки та її модифікації відповідно до ринкових вимог.
 
Мета
Засвоєння технологій управління, які дозволяють ефективно вирішувати проблеми професійної діяльності. Мета досягається шляхом обов'язкового практичного застосування набутих теоретичних знань під керівництвом досвідчених фахівців.
 
Переваги професіональної бізнес-підготовки
Задоволення потреб підприємства у реалізації нових бізнес-ініціатив, інноваційного розвитку. Студенти – співробітники (або майбутні співробітники) підприємства, які проходять підготовку за спеціально адаптованими під конкретні завдання програмами.
 
Забезпечення інтеграції нових співробітників в підприємстві та утримання цінних кадрів. Забезпечується підвищення інноваційності та ініціативності. Передбачається, що співробітники підприємства створюватимуть нові продукти та будуть більш активними та продуктивними в роботі.
 
Збереження, зміцнення та розвиток корпоративних традицій підприємства. Наявність у програмах підготовки матеріалів, пов’язаних з історією становлення підприємства, розвитку та підтримання корпоративності має на меті вирішення основної задачі – приведення у відповідність цілей та принципів діяльності підприємства з цілями та цінностями окремої особистості.
 
Види підготовки:
• навчання для отримання повної вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня магістра за спеціальностями у сфері технологій управління та здобуття відповідної кваліфікації;
• підвищення кваліфікації;
• тренінги та семінари.
 
Документи:
• Дипломи державного зразка про отримання повної вищої освіти та здобуття кваліфікації.
• Свідоцтва державного зразка про підвищення кваліфікації.
• Сертифікати НАУ та інших органів з сертифікації.