Featured

Дистанційне навчання

7.03050301 Міжнародна економіка  

7.03050401 Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)  

7.03050701 Маркетинг

7.03050801 Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)

7.03050901 Облік і аудит

 

Навчальні програми спеціальностей розроблені за принципами кредитно-модульної системи організації навчального процесу, що надає слухачам можливості вибору як послідовності вивчення дисциплін, так і в певних межах вибору дисциплін.

Програми дисциплін та організація навчального процесу орієнтовані на застосування інформаційних технологій навчання, сучасну лабораторну базу та використання комплексів електронних посібників.