Featured

Дистанційне навчання

7.03050301 Міжнародна економіка  

7.03050401 Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)  

7.03050701 Маркетинг

7.03050801 Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)

7.03050901 Облік і аудит

 

Навчальні програми спеціальностей розроблені за принципами кредитно-модульної системи організації навчального процесу, що надає слухачам можливості вибору як послідовності вивчення дисциплін, так і в певних межах вибору дисциплін.

Програми дисциплін та організація навчального процесу орієнтовані на застосування інформаційних технологій навчання, сучасну лабораторну базу та використання комплексів електронних посібників.

Меню

Магістратура

Післядипломне навчання

Сектор підвищення кваліфікації

Навчальні центри

Підготовка за Part-66

Інститут