Сектор соціальних програм

Перепідготовка громадян з числа безробітних

 

Сектор соціальних програм

ПЕРЕЛІК

 напрямків підвищення кваліфікації для зареєстрованих безробітних громадян у 2017 році

 

№     п/п

 

Професія               (спеціальність)

Мета навчального курсу

Вимоги до схухачів

Термін навчання

1

Енергоефективність

Дати  загальні  необхідні знання щодо правил та особливостей енерговикористання та енергетичного контролю

Наявність вищої технічної, економічної або юридичної освіти

80 навч.годин (0,5 міс.)

2

Фотохудожник та дизайнер комп’ютерної графіки

Дати всі можливі теоретичні та практичні навички, необхідні в процесі створення обробки фотопродукції

Базова та повна вища освіта

168 навч.год. (1 міс.)

3

Цивільне право

Поглиблення теоретичних і практичних знань, вдосконалення навичок фахівців у зв’язку з постійно зростаючими вимогами до їх кваліфікації

Базова та повна вища профільна освіта

168 навч.год. (1 міс.)

4

Господарське право

Удосконалення теоретичних і практичних знань у зв’язку з постійно зростаючими вимогами до правового регулювання інститутів господарського права

Базова та повна вища профільна освіта

168 навч.год. (1 міс.)

5

Застосування персонального комп’ютера у складському обліку

Надати загальні необхідні знання щодо застосування ПК в складському обліку, набути навичок роботи з складськими документами; отримати знання у використанні програми 1С Торгівля і склад для оптимізації складського обіку.

Базова та повна вища освіта або наявність досвіду роботи у сфері складського обліку 

168 навч.год. (1 міс.)

6

Логістика

Підвищення рівня компетентності управлінського персоналу у сфері логістики для успішної продуктивної роботи в логістичних підрозділах виробничих та сервісних підприємств, транспортно-логістичних компаніях

Базова та повна вища освіта в економічній галузі  або наявність досвіду роботи в сфері логістики 

464 навч.год. (2,8 міс.)

7

Створення та підтримка WEB-сайтів

Дати  теоретичні і практичні навички, що застосовуються в процесі створення прототипу та розробки програмної оболонки веб-сайта

Наявність вищої технічної освіти. Зарахування в групу за результатами попереднього тестування 

432 навч.год. (2,6 міс.)

8

Створення та управління об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)

Дати  загальні  необхідні знання щодо правил та особливостей створення ОСББ та сучасних технологій утримання багатоквартирних будинків

Наявність вищої технічної, економічної, юридичної освіти, або досвід роботи на комунальних підприємствах

416 навч.год. (2,5 міс.)

9

Основи системного адміністрування локальної комп’ютерної мережі на основі операційної системи Linux

Надати слухачам  достатній рівень знань для роботи в локальних мережах, в яких використовуються комп'ютери з операційними системами Linux

Просунутий користувач ПК, базові навички налаштування ОС. Зарахування в групу за результатами попереднього тестування 

480 навч.год. (2,9 міс.)

10

Зв’язки з громадськістю та рекламна діяльність

Формування теоретичних і практичних навичок у галузі управління рекламною діяльністю

Маркетолог, менеджер, спеціаліст BTL, товарознавець,мерчандайзер, економіст, спеціаліст зі збуту, бренд-менеджер, журналіст, спеціаліст по рекламі, спеціаліст з ПР, со12ціолог, психолог, лінгвіст, спеціаліст з інформаційних технологій, тощо

480 навч.год. (2,9 міс.)

11

Бухгалтерський облік в антикризовому управлінні підприємством

Формування у слухачів практичних навичок застосування санаційного обліку та аудиту в обліково-економічній роботі та навчитися приймати зважені управлінські рішення

Базова вища та повна профільна освіта

336 навч.год. (2 міс.)

12

Організація обліку, аналізу та аудиту на підприємствах України

Закріплення теоретичних знань, сприяння формуванню практичних навичок в сфері бухгалтерського обліку

Базова вища та повна профільна освіта

480 навч.год. (2,9 міс.)

13

Бухгалтер-аналітик («МЕДОК» та «1-С Підприємство»)

Формування у слухачів практичних навичок застосування санаційного обліку та аудиту в обліково-економічній роботі та навчитися приймати зважені управлінські рішення

Базова вища та повна профільна освіта

336 навч.год. (2 міс.)

14

Бухгалтерський облік та кадровий документообіг на підприємстві

Формування у слухачів практичних навичок ведення бухгалтерського обліку та кадрового документообігу

Базова вища та повна профільна освіта

336 навч.год. (2 міс.)

15

Облік зовнішньоекономічної діяльності та його автоматизація

Надати слухачам  нормативно-правові основи організації обліку зовнішьоекономічної діяльності, сформувати  загальні підходи до організації обліку та надати практичні навички введення обліку та оподаткування ЗЕД

Базова вища та повна профільна освіта

336 навч.год. (2 міс.)

16

Бухгалтерський облік фізичної особи підприємця (ФОП) - платника єдиного податку

Отримати навички базових знань з теорії і практики обліку в ФОП, складанні фінансової та податкової звітності та проведення кадрового обліку

Базова вища та повна профільна освіта

336 навч.год. (2 міс.)

17

Тестувальник програмного забезпечення

Надати слухачам  всі можливі теоретичні і практичні знання і навички , що застосовуються в процесі технічного дослідження щодо якості програмного продукту

Базова вища та повна профільна освіта, базові знання англійської мови. Зарахування в групу за результатами попереднього тестування 

480 навч.год. (2,9 міс.)

18

Ділова польська мова

Формування у сліхачів умінь і навичок вільного володіння усіма видами мовленєвої діяльності і межах програмної тематики

Базова вища та повна профільна освіта Зарахування в групу за результатами попереднього тестування 

336 навч.год. (2 міс.)

19

Облік в страхових організаціях України

Отримати навички базових знань  з теорії і практики обліку, аудиту і аналізу в страхових організаціях

Базова вища та повна профільна освіта

336 навч.год. (2 міс.)

20

Основи баз даних SQL

Надати  загальні  знання  щодо правил та особливостей створення баз даних та сучасних технологій роботи з СУБД

Базова вища та повна профільна освіта, базові знання англійської мови. Зарахування в групу за результатами попереднього тестування 

336 навч.год. (2 міс.)

21

Програмування мікроконтролерів на базі Arduino

Отримати  базові знання і навички в розробці роботизованих рішень на базі плат Arduino

Базова вища та повна профільна освіта, базові знання англійської мови. Зарахування в групу за результатами попереднього тестування 

336 навч.год. (2 міс.)

22

Екскурсознавець (курс англійської мови)

Підвищення рівня професійної та мовної компетентності слухачів, набуття нами навичок практичного володіння англійською мовою професійного спрямування

Базова вища та повна профільна освіта, базові знання англійської мови. Зарахування в групу за результатами попереднього тестування 

480 навч.год. (2,9 міс.)

 

Підвищення кваліфікації безробітних громадян здійснюється відповідно «Порядку професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних» (затверджений наказом Мінсоцполітики України та Міністерством освіти і науки України від 31.05.2013 р. № 318/655).

Навчання груп здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування  України на випадок безробіття.

Форма навчання на курсах групова.

Групи формуються центрами зайнятості, які видають безробітним направлення на навчання.

Після закінчення навчання слухачі курсів складають іспит чи комплексний залік та

отримують свідоцтво про підвищення кваліфікації.