Напрями курсової підготовки

Напрями курсової підготовки

 

КУРСИ ДЛЯ АВІАЦІЙНИХ ФАХІВЦІВ

БЕЗПЕКА НА АВІАЦІЙНОМУ ТРАНСПОРТІ

Курс базової підготовки інспекторів з безпеки польотів «Розслідування  авіаційних подій та інцидентів»

Курс підвищення кваліфікації  інспекторів з безпеки польотів «Розслідування авіаційних подій та інцидентів»

Курс початкової підготовки державних інспекторів НБРЦА з розслідування авіаційних подій та інцидентів

Курс базової підготовки державних інспекторів НБРЦА з розслідування авіаційних подій та інцидентів

Контроль завантаження, розрахунок маси та центрування повітряних суден

Людський фактор в авіації

Безпека паливних баків повітряних суден

Моніторинг польотних даних

ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЦИВІЛЬНОЇ АВІАЦІЇ

Аудит систем управління якістю суб'єктів авіаційної діяльності

Техніка проведення аудиту

Міжнародне регулювання та організація пасажирських перевезень

Організація і технологія міжнародних перевезень

Організація вантажних перевезень на повітряному транспорті 

Взаємодія аеропортів та авіакомпаній при організації міжнародних перевезень   

Управління доходами авіакомпанії (аеропорту)

Транспортна логістика

Семінар «Страховий менеджмент авіакомпаній та підприємств»

Семінар працівників кадрових служб суб’єктів авіатранспортної діяльності

Семінар працівників юридичних служб суб’єктів транспортної діяльності

АЕРОДРОМИ, АЕРОПОРТИ

Аеродромне забезпечення польотів

Сертифікація аеродромів

Орнітологічне забезпечення польотів

Візуальні та електроенергетичні системи забезпечення польотів на аеродромах

Сучасні телекомунікаційні системи

Радіонавігаційні засоби забезпечення польотів та посадки

Поляризаційна допплерівська метеорологічна радіолокація

Експлуатація авіаційної наземної техніки

Сучасні технології та техніка для буксирування, заправки водою та асенізації повітряних суден

Доглядова техніка аеропортів

Метеорологічне забезпечення польотів

Технології пально-мастильних матеріалів

Сучасні технології авіаційного паливозабезпечення 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПОВІТРЯНОГО РУХУ

Глобальна аеронавігаційна система CNS/ATM

Підготовка старших диспетчерів та керівників польотів

Підтримання/відновлення кваліфікації старших диспетчерів та керівників польотів

Підтримання/відновлення кваліфікації диспетчерів управління повітряним рухом

Підготовка диспетчерів-інструкторів

Організація роботи підприємств ОПР

Стратегічні напрями розвитку системи ОПР

Організація потоків повітряного руху та регулювання пропускної спроможності

Кваліфікація повітряного простору. Скорочений мінімум вертикального ешелонування (RVSM)

Проведення аудитів в системі організації повітряного руху

Людський фактор та запобігання помилок при управлінні повітряним рухом

Сучасні технології забезпечення надійності авіадиспетчера

Психологія керівництва та управління. Людський фактор в авіації

Нагляд за забезпеченням безпеки польотів в сфері обслуговування повітряного руху

Розробка та дизайн аеронавігаційних процедур

Сучасні концепції та системи забезпечення аеронавігаційною інформацією

Підготовка експерта/екзаменатора в сфері аеронавігації

Впровадження концепції PBN в систему організації повітряного руху

Підготовка диспетчерів польотної інформації (FIS, AFIS, вертодроми)

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА РЕМОНТ ЛІТАКІВ ТА ІНШИХ ЛІТАЛЬНИХ АПАРАТІВ

Правила схвалення організацій з технічного обслуговування (PART-145)

Правила з підтримання льотної придатності (загальний курс PART-M)

Правила видачі свідоцтв персоналу з технічного обслуговування повітряних суден (Part-66)

Правила схвалення організацій з підготовки до технічного обслуговування (PART-147)

Авіаційне законодавство

Людський фактор при технічному обслуговуванні

Курс підготовки з методики викладання «Інструктор (викладач) авіаційного навчального закладу»

Курс підвищення кваліфікації «Інструктор (викладач) авіаційного навчального закладу»

Сертифікація типу авіаційної техніки

Сертифікація розробників авіаційної техніки

Сертифікація виробництва авіаційної техніки

Неруйнівні методи контролю

Перелік мінімального обладнання (MEL)    

Сучасні методи моніторингу технічного стану та надійності авіаційної техніки

КУРСИ ДЛЯ ФАХІВЦІВ ІНШИХ ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ

ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА

Захист інформації в комп’ютерних системах та мережах

Побудова комплексних систем захисту інформації

Розробка та впровадження систем менеджменту інформаційної безпеки (ISO/IES 27001:2005)

Технічний захист інформації

Захист цивільної авіації від кіберзагроз

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

Технологія управління проектом

Менеджмент інновацій

Команда: структура, формування, управління, лідерство, розвиток

Бізнес-планування в управлінні проектами та програмами

Планово-прогнозний підхід к управлінню діяльністю підприємства

Організація управління проектно-орієнтованою діяльністю підприємства

Технологія управління проектно-орієнтованою діяльністю підприємства

Технологія реалізації проектів і програм розвитку підприємства

НАФТОГАЗОВИЙ КОМПЛЕКС

Сучасні методи діагностування  газоперекачувальних агрегатів та трубопроводів компресорних станцій

Конструкція і експлуатація газотурбінних установок  

Охорона довкілля при експлуатації газотранспортних систем

Безпека експлуатації газорозподільних мереж і компресорних станцій магістральних газопроводів

Виконання ремонтно-відновлювальних робіт з підвищеною небезпекою на об’єктах нафтогазового комплексу

Сучасні проблеми контролю якості  паливно-мастильних матеріалів

ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ

Підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників

ЕКОЛОГІЯ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ

Екологія сучасного життя та життя в мегаполісі

Екологічні, енергоощадні технології будинків і споруд

Енергозберігаючі технології

Сучасні технології очищення стічних вод

МІСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Створення та управління співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ)

СОЦІАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ

Політична комунікація та зв’язки з громадськістю

Маніпуляції та медіавплив у масовій комунікації

Професійна етика працівників медіа

Створення та підготовка сайтів, веб-ресурси, професійне використання соціальних мереж

Мовленнєвий інструментарій наповнення контенту

Практичні навички перекладу для ефективного контенту сайтів

Ефективна професійна комунікація з використанням сучасних медіаресурсів

ПСИХОЛОГІЯ

Семінар «Екстремальна комунікація у ситуаціях виникнення терористичних загроз»

Тренінг-семінар «Соціально-психологічні технології реалізації системи PerformanceManagement»

Тренінг «Психологічна підтримка та самодопомога в екстремальних умовах діяльності»

Семінар «Емоційна компетентність  у діловій сфері»

Семінар «Етика ділового спілкування»

Семінар «Міжособистісна взаємодія і стосунки у діловій сфері»

Семінар «Профілактика конфліктів в організаціях»

Семінар «Психологічні передумови ефективної діяльності»

Семінар «Корпоративно-соціальна відповідальність та внутрішні комунікації»

КУРСИ ДЛЯ ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ

Атестація щодо вільного володіння державною мовою

Семінар «Правові заходи протидії корупції»

Семінар «Актуальні проблеми євроінтеграції та євроатлантичної інтеграції»

КУРСИ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ

Курси української мови

Курси англійської, іспанської та інших іноземних мов

Польська мова (Рівень А1, А2)

СТУДЕНТСЬКІ ПРОГРАМИ