Перелік спеціальностей

Перелік спеціальностей

Галузі знать та спеціальності,

за якими здійснюється підготовка

здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Магістр»

 

№ п/п

Галузь знань

Спеціальність

Спеціалізація

1.       

02 Культура та мистецтво

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Документовзнавство та інформаційна діяльність

022 Дизайн

Дизайн

2.       

03 Гуманітарні науки

035 Філологія

Германські мови та література

3.       

05 Соціальні та поведінкові науки

054 Соціологія

Соціологія

053 Психологія

Психологія

056 Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини

051 Економіка

Економічна кібернетика;

Міжнародна економіка;

Економіка підприємства

4.       

06 Журналістика

061 Журналістика

Журналістика

5.       

07 Управління та адміністрування

076 Підприємство, торгівля та біржова діяльність

Підприємство, торгівля та біржова діяльність

075 Маркетинг

Маркетинг

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фінанси і кредит

071 Облік і оподаткування

Облік і аудит

073 Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування;

Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності; 

Логістика

6.       

08 Право

081 Право

Правознавство

7.       

10  Природничі науки

105 Прикладна фізика та наноматеріали

Прикладна фізика

8.       

11 математика та статистика

113 Прикладна математика

Прикладна математика

9.       

10 Природничі науки

101 Екологія

Екологія та охорона навколишнього середовища

10.   

12 Інформаційні технології

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

Інформаційні управляючі системи та технології;

Інформаційні технології проектування

123 Комп’ютерна інженерія

Комп’ютерні системи та мережі;

Системне програмування 

121 Інженерія програмного забезпечення

Програмне забезпечення систем;

Інженерія програмного забезпечення 

125 Кібербезпека

Безпека інформаційних і комунікаційних систем;

Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки

124 Системний аналіз

Консолідовна інформація

11.   

13 Механічна інженерія

134 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

Літаки і вертольоти;

Обладнання повітряних суден

12.   

14 Електрична інженерія

142 Енергетичне мащинобудування

Газотурбіннні установки і компресорні станції

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Енергетичний менеджмент;

Електротехнічні системи електроспоживання;

Світлотехніка та джерела світла

13.   

15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп`ютерно-інтегровані технолоії

Комп’ютеризовані системи управління та автоматика;

Автоматика та автоматизація на транспорті;

Компютерно- інтегровані технологічні процеси і виробництва

 153 Мікро- та наносистемна техніка

Фізична та біомедична електроніка

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

Якість, стандартизація та сертифікація;

Інформаційні вимірювальні системи

14.   

16 Хімічна та біоінженерія

162 Біотехнології та біоінженерія

Фармацевтична біотехнологія; Екологічна біотехнологія та біоенергетика

161 Хімічні технології та інженерія

Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів;

Хімічні технології високомолекулярних сполук

15.   

17 Електроніка та телекомунікації

171 Електроніка

Електротехнічні прилади та пристрої;

Електронні системи

172 Телекомунікації та радіотехніка

Апаратура радіозв`язку, радіомовлення і телебачення;

Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси;

Телекомунікаційні системи та мережі

173 Авіоніка

Комплекси підотажно-навігаційного обладнання

16.   

18 Виробництво та технології

186 Видавництво та поліграфія

Технології електронних мультимедійних видань

17.   

19 Архітектура та будівництво

191 Архітектура та містобудування

Дизайн архітектурного середовища

192 Будівництво та цивільна інженерія

Промислове і цивільне будівництво;

Автомобільні дороги і аеродроми

193 Геодезія та землеустрій

Землеустрій та кадастр;

Геоінформаційні системи і технології

18.   

23 Соціальна робота

231 Соціальна робота

Соціальна робота

19.   

24 Сфера обслуговування

242 Туризм

Туризмознавство

20.   

27 Транспорт

272 Авіаційний транспорт

Технічне обслуговування та ремонт авіаційних суден та двигунів;

Технології робіт та технологічне обладнання аеропортів;

Обслуговування повітряного руху; системи аеронавігаційного обслуговування 

275 Транспортні технології (на повітряному транспорті);

Транспортні технології (на повітряному транспорті); о

Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному); 

Організація авіаційних робіт і послуг    

21.   

28 Управління та адміністрування

073 Менеджмент

Управління проектами;

Адміністративний менедмент

281 Публічне управління та адміністрування

Менеджмент в органах публічного управління

22.   

29 Міжнародні відносини

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Міжнародна інформація

292 Міжнародні економічні відносини

Міжнародний бізнес

293 Міжнародне право

Міжнародне право

 

На навчання приймаються особи, які мають базову (бакалавр) або повну (спеціаліст, магістр) вищу освіту

 Україна, м. Київ, пр. Космонавта Комарова 1, корпус № 8а

тел.(044) 406-74-96  406-71-09   406-70-34   406-70-62

http://www.ino.nau.edu.ua       E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Запрошуємо всіх,

хто прагне відкривати для себе  нові інтелектуальні обрії,

разом творити майбутнє!