Розклад

Розклад

 

0203 Гуманітарні науки

—    7.02030304 Переклад

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ на 1 курс, 1 семестр, очно-заочна (денна) форма навчання

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ на 2 курс, 3 семестр, очно-заочна форма навчання

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ на 3 курс, 5 семестр, очно-заочна форма навчання

 

0301 Соціальні та поведінкові науки

—    7.03010201 Психологія

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ на 1 курс, 1 семестр, очно-заочна (денна) форма навчання

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ на 2 курс, 3 семестр, очно-заочна форма навчання

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ на 2 курс, 3 семестр, заочна форма навчання

 

—    7.03020201 Міжнародне право

—    7.03020601 Міжнародний бізнес

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ на 1 курс, 1 семестр, очно-заочна (денна) форма навчання

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ на 2 курс, 3 семестр, очно-заочна форма навчання

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ на 3 курс, 5 семестр, очно-заочна форма навчання

 

0303 Журналістика 

—    7.030301 Журналістика (за видами)

НАСТАНОВЧА СЕСІЯ на 1 курс, заочно форма навчання

 

0304 Право

—    7.03040101 Правознавство

0305 Економіка та підприємництво

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ на 1 курс, 1 семестр, очно-заочна (денна) форма навчання

—    7.03050301 Міжнародна економіка

НАСТАНОВЧА СЕСІЯ на 1 курс, заочно форма навчання

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ на 1 курс, 1 семестр, очно-заочна (денна) форма навчання

—    7.03050401 Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)

НАСТАНОВЧА СЕСІЯ на 1 курс, заочно форма навчання

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ на 1 курс, 1 семестр, очно-заочна (денна) форма навчання

—    7.03050701 Маркетинг

НАСТАНОВЧА СЕСІЯ на 1 курс, заочно форма навчання

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ на 1 курс, 1 семестр, очно-заочна (денна) форма навчання

—    7.03050801 Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ на 1 курс, 1 семестр, очно-заочна (денна) форма навчання

—    7.03050901 «Облік і аудит»

НАСТАНОВЧА СЕСІЯ на 1 курс, заочно форма навчання

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ на 1 курс, 1 семестр, очно-заочна (денна) форма навчання

 

0306 Менеджмент і адміністрування

НАСТАНОВЧА СЕСІЯ на 1 курс, 1 семестр  заочно форма навчання

—    7.03060101 Менеджмент організації і адміністрування (за видами економічної діяльності)

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ на 2 курс, 3 семестр, заочна форма навчання

—    7.03060104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ на 2 курс, 3 семестр, заочна форма навчання

—    7.03060107 Логістика

 

0401 Природничі науки

—    7.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища

0501 Інформаційні технології


—    7.05010201 Комп’ютерні системи та мережі

НАСТАНОВЧА СЕСІЯ на 1 курс, 1 семестр  заочно форма навчання

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ на 3 курс, 5 семестр, заочна форма навчання

—   7.05010202 Системне програмування

—   7.05010301 Програмне забезпечення систем

НАСТАНОВЧА СЕСІЯ на 1 курс, 1 семестр  заочно форма навчання

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ на 1 курс, 1 семестр, очно-заочна (денна) форма навчання

 

0511 Авіаційна та ракетно-космічна техніка

-  Авіоніка

НАСТАНОВЧА СЕСІЯ на 1 курс, 1 семестр  заочно форма навчання

 

0601 Архітектура та будівництво

-  7.06010101 Промислове та цивільне будівництво

-  7.06010105 Автомобільні дороги та аеродроми

 -    7.08010103 Землеустрій та кадастр

0701 Транспорт 

—    7.07010102 Організація перевезень і управління на транспорті (повітряному)

НАСТАНОВЧА СЕСІЯ на 1 курс, 1 семестр  заочно форма навчання

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ на 2 курс, 3 семестр, очно-заочна форма навчання

—    7.07010202 Обслуговування повітряного руху

—    7.07010301 «Технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіаційних двигунів»

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ на 1 курс, 1 семестр, заочна форма навчання

РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ на 2 курс, 3 семестр, заочна форма навчання

—    Організація авіаційних робіт і послуг

141 Електрична інженерія

-     Електричні системи електроспоживання

Екзаменаційна сесія на 2 курс, 3 семестр, заочна форма навчання

-    Енергетичний менеджмент

-    Газотурбінні установки та копресорні станції

1401 Сфера обслуговування

-    7.14010301 Туризмознавство

1701 Інформаційна безпека

—  7.17010101 “Безпека інформаційних і комунікаційних систем“

—    7.17010201 «Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки»

1801 Специфічні категорії

—    8.18010010 Якість стандартизація та сертифікація

—    8.18010011 Інтелектуальна власність

—    8.18010013 Управління проектами

—    8.18010015 Консолідована інформація

—    8.18010018 Адміністративний менеджмент