Новини

Конференція молодих вчених

07.04.2015      Увага!!!    8 квітня  у Національному авіаційному університеті розпочинає роботуХV Міжнародна науково-практична конференція   «ПОЛІТ. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ». Доучасті запрошуються студенти та молоді учені вітчизняних та зарубіжних навчальних закладів, наукових установ та організацій.

 

                                                                           

 Національний авіаційний університет

(Україна)

Міжнародний університет логістики і транспорту міста Вроцлав

(Польща)

Польсько-український дослідницький інститут

(Польща)

Нанчангський авіаційний університет

(Китай)

Технологічний університет міста Нінбо

(Китай)

Грузинський авіаційний університет

(Грузія)

АТ «Академія цивільної авіації»

(Казахстан)

Національна академія авіації ЗАТ
«Азербайджан Хава Йоллари»

(Азербайджан)

 

ПРОГРАМА
ХV Міжнародної науково-практичної конференції
молодих учених і студентів
«Політ. Сучасні проблеми науки»

8-9 квітня 2015 року

                                                                       напрям  ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ

   

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова оргкомітету:

М.С. Кулик, ректор Національного авіаційного університету, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Заступники голови оргкомітету:

В.П. Харченко, проректор з наукової роботиНаціонального авіаційного університету, доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

В.Д. Шпильовий, кандидат технічних наук, професор

Члени оргкомітету:

Чайка Н.Г., к.і.н., доцент

Киричевський Г.А., канд.ф-м.н., доцент

Шевченко Я.Л., ст. лаборант

Вдовенко Л.І., асистент

 

                                     Графік проведення конференції:

8 квітня 2015 року

Відкриття та робота секцій відповідно до програми

9 квітня 2015 року

Робота секцій відповідно до програми

Закриття конференції

Регламент:

Виступ на секційному засіданні      – до 10 хв.

Відповіді на запитання                      – до 5 хв.

Робочі мови конференції:

українська, російська,  англійська

Контактні дані:

тел. / факс: (+38 044)  406-79-28

www: http://ipn.nau.edu.ua/, e-mail: yanochka28sh@gmail.com


ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

Голова секції:

Шпильовий В.Д., к.т.н., доцент

Секретар секції:

Шевченко Я.Л., старший лаборант

08.04.2015, 1000, ауд. 8.906
09.04.2015, 1000, ауд. 8-906

1.        Данильцова Ю.О., НАУ
Система соціалізації дітей дошкільного та молодшого шкільного віку
Науковий керівник - Овсянкін А.М.,
к.т.н., доц.

2.        Копилов Д.В., НАУ
Система утилізації відходів

Науковий керівник - Овсянкін А.М.,
к.т.н., доц.

3.        Нерсесян К.Е., НАУ
Визначення ринкової ніші перукарських послуг
Науковий керівник – Киричевський Г.А.,
к.ф-м.н., доц.

4.        Олевська Д.Ю., НАУ
Сучасні методи дистанційного навчання
Науковий керівник – Шпильовий В.Д., к.т.н, доц.

5.        Рижкова Д.О., НАУ
Підвищення рівня культури серед дітей за допомогою мультимедійних засобів
Науковий керівник - Овсянкін А.М.,
к.т.н., доц.

6.        Цимбал А.В., НАУ
Створення екологічного житлового комплексу з високою енергоефективністю
Науковий керівник – Шпильовий В.Д., к.т.н, доц.

7.        Чечьоткін А.І., НАУ
Особливості вибору складових світлодіодного світильника
Науковий керівник - Овсянкін А.М.,
к.т.н., доц.

8.        Шокун В.С., НАУ
Особливості впровадження 3D технології
Науковий керівник - Овсянкін А.М.,
к.т.н., доц.

9.        Шпильова Т.С., НАУ
Розробка стандарту з провадження проектної діяльності
Науковий керівник - Михальченко О.А., к.е.н., доц.

10.     Ювченко Ю.М., НАУ
Питання екології при будівництві та експлуатації готельних комплексів Науковий керівник – Киричевський Г.А.,
к.ф-м.н., доц.


11.     Яцина К.Г., НАУ
Проблеми книгодрукування з використанням вторинно переробленої сировини, дослідження доцільності та економічної ефективності такої бізнес-моделі
Науковий керівник - Овсянкін А.М.,
к.т.н., доц.

  

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІНСЬКОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ

Голова секції:

Чайка Н.Г., к.і.н., доцент

Секретар секції:

Вдовенко Л.І., асистент

08.04.2015, 1000, ауд. 8.906
09.04.2015, 1000, ауд. 8-906

1.        Багіров А., НАУ
Проблеми використання інтелектуальної власності на підприємствах Азербайджана
Науковий керівник – Чайка Н.Г.,к.і.н., доц.

2.        Barag Alsadek, NAU
Youth are driving its innovations
Supervisor – Chayka N., k.i.s., associate professor

3.        Бойшенко А.Д., НАУ
Проблеми формування соціально-психологічного клімату колективу організації
Науковий керівник – Каштанова Т.В.,к.і.н.

4.        Варняга А.І., НАУ
Проблеми захисту інформації на підприємстві
Науковий керівник - Головатий М.Ф., д.пол.н., проф.

5.        Васильчук А.Г., НАУ
Формування морально-психологічного клімату в організації
Науковий керівник - Нецька  Л.С., к.ю.н., доц.

6.        Волощук Д.С., НАУ
Особливості керівної діяльності в організації
Науковий керівник – Прус Н.В., к.е.н.

7.        Горбань А.С., НАУ
Особливості використання інформаційних технологій в роботі митних установ
Науковий керівник - Головатий М.Ф., д.пол.н., проф.

8.        Груба Е.С., НАУ
Підвищення рівня комунікаційної взаємодії структурних підрозділів
Науковий керівник - Нецька  Л.С., к.ю.н., доц.


9.        Іщенко І. І., НАУ
Теоретико-методичні основи управління витратами підприємства
Науковий керівник - Чайка Н.Г., к.і.н., доц.

10.     Казенко О.В., НАУ
Бренд - інструмент просування інноваційних послуг
Науковий керівник - Нецька  Л.С., к.ю.н., доц.

11.     Ковальчук О.О., НАУ
Оцінка особливостей праці персоналу приватних охоронних підприємств
Науковий керівник – Фащевська О.М., к.е.н.

12.     Ковбасюк Н.П., НАУ
Удосконалення організаційної культури реабілітаційного центру
Науковий керівник - Чайка Н.Г., к.і.н., доц.

13.     Козак В.О., НАУ
Концепції  стратегічного управління в організації
Науковий керівник – Поліщук О.В., к.е.н, доц.

14.     Кондратюк Я.А., НАУ
Впровадження інноваційних стратегій управління рекламною діяльністю
Науковий керівник - Чайка Н.Г., к.і.н., доц.

15.     Красненко В.Г., НАУ
Система мотивації праці та її роль в управлінні персоналом
Науковий керівник - Чайка Н.Г., к.і.н., доц.

16.     Красносільський А.П., НАУ
Вплив стиля керівництва на загальну діяльність підприємства
Науковий керівник - Поліщук О.В., к.е.н, доц.

17.     Курбанов Т.К., НАУ
Удосконалення роботи з персоналом
Науковий керівник - Чайка Н.Г., к.і.н., доц.

18.     Курбанова Є.К., НАУ
Удосконалення соціально-психологічної моделі керівника
Науковий керівник - Чайка Н.Г., к.і.н., доц.

19.     Лавріненко Д. В., НАУ
Аналіз управління ризиками на виробничому підприємстві
Науковий керівник - Фащевська О.М., к.е.н.

20.     Лузан О.В., НАУ
Проблеми управління господарською діяльністю
Науковий керівник – Фащевська О.М., к.е.н.


21.     Магеровський О. А., НАУ
Методичні підходи до формування системи мотивації персоналу
Науковий керівник – Прус Н.В.,к.е.н.

22.     Osama Turabi, NAU
The сharacteristics
of multinational corporations management
Supervisor – Chayka N., k.i.s., associate professor

23.     Ohrymovych N.V., NAU
The improvement of control functions in school management
Supervisor – PolischykO.V.,k.e.s., associate professor

24.     Павлова А.С., НАУ
Особливості організації PR-діяльності на сучасному етапі
Науковий керівник – Головатий М.Ф., д.пол.н., проф.

25.     Приходько М.І., НАУ
Необхідність розвитку транспортного ринку України
Науковий керівник – Чайка Н.Г.,к.і.н., доц.

26.     Ращепкін А.Д., НАУ
Підвищення рівня конкурентоспроможності організації на зовнішніх ринках
Науковий керівник – Луцков В О.,к.е.н.

27.     Репало В.В., НАУ
Проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення в органах державної влади
Науковий керівник – Прус Н.В.,к.е.н.

28.     Рудченко О.В., НАУ
Сутнісні поняття управління персоналом
Науковий керівник – Каштанова Т.В.,к.і.н.

29.     Сальнікова М.С., НАУ
Обумовленість специфіки діяльності підприємства змінами зовнішнього середовища
Науковий керівник – Поліщук О.В.,к.е.н, доц.

30.     Скорих М.С., НАУ
Оцінка зовнішні зв’язків туристичного підприємства
Науковий керівник – Луцков В.О.,к.е.н.

31.     Тимофєєва Є.А., НАУ
Значення ділового етикету в діяльності міжнародних компаній
Науковий керівник – Головатий М.Ф., д.пол.н., проф.


32.     Титаренко О.А., НАУ
Особливості управління цирковими колективами
Науковий керівник – Головатий М.Ф., д.пол.н., проф.

33.     Ткаченко О.М., НАУ
Методи дослідження плинності кадрів
Науковий керівник – Луцков В.О.,к.е.н.

34.     Третьяков А.А., НАУ
Особливості кадрової роботи з розвитку персоналу
Науковий керівник – Чайка Н.Г.,к.і.н., доц.

35.     Угляренко Я.Г., НАУ
Удосконалення системи управління персоналом
Науковий керівник – Каштанова Т.В.,к.і.н.

36.     Хоменко К.В., НАУ
Розвиток комунікативних вмінь як умова успішної професійної діяльності сучасних менеджерів
Науковий керівник – Каштанова Т.В.,к.і.н.

37.     Чайка О.М., НУБІП
Основні якості в діяльності керівника
Науковий керівник – Фащевська О.М.,к.е.н.

38.     Черніченко А.Б., НАУ
Особливості формування іміджу ресторану «Чайхана Самарканд»
Науковий керівник – Дмитренко О.В.,к.с.-г.н.

39.     Швед А.О., НАУ
Сучасні теорії мотивації персоналу
Науковий керівник – Дмитренко О.В.,к.с.-г.н.

40.     Шеремет Є.В., НАУ
Структура процесу управління персоналом організації
Науковий керівник – Чайка Н.Г.,к.і.н., доц.

41.     Шлома Д.М., НАУ
Особливості організаційного процесу в менеджменті
Науковий керівник – Дмитренко О.В.,к.с.-г.н.

42.     Яцуренко О.В., НАУ
Засоби підвищення ефективності діяльності рекламного підприємства
Науковий керівник – Фащевська О.М.,к.е.н.

 

Архив новостей